Pointed Mini Skirt (KH)
125,000원


Composition :  (Surface) - Nylon 100% / (Lining) - Poly 100%


Size (1) : Length 41 / Waist 34 / Hip 46

Size (2) : Length 43 / Waist 36.5 / Hip 48


- 경량 퀼팅 안감의 미니 스커트로 한여름 제외 착용.

- 전체 비대칭 디테일과 안쪽 지퍼 여밈

- 앞단의 미니 포켓 패널 디테일

- 약한 광택감의 고밀도 나일론 원단


Model : 162cm wear 1 size